Szkolenia i coaching

Warsztat asesora

Ramowy program szkolenia:

 • żelazne reguły oceny kompetencji metodą AC/DC
 • budowanie metodologii sesji: kompetencje, wskaźniki behawioralne, matryca zadań i kompetencji, skala ocen, zadania symulacyjne
 • organizacja sesji: komunikacja do uczestników harmonogram , fizyczna przestrzeń sesji, administrowanie sesją,
 • podział ról i zadań, obszary odpowiedzialności
 • standardy pracy, budowanie profesjonalnych relacji z uczestnikami
 • obserwacja, gromadzenie ewidencji, narzędzia oceny
 • ocena kompetencji, dyskusja asesorska, typowe błędy oceny
 • trudne sytuacje w trakcie sesji
 • przygotowywanie raportów indywidualnych i zbiorczych
 • przekazywanie informacji zwrotnych uczestnikom i sponsorom projektu
01

W wyniku szkolenia uczestnik będzie:

 • rozumiał założenia projektów oceny kompetencji
 • potrafił samodzielnie zaprojektować proces oceny
 • wiedział, na czym polega specyfika kompetencji i wskaźników behawioralnych
 • znał różne rodzaje ćwiczeń i wiedział, jak z nich efektywnie korzystać
 • umiał robić dobre notatki z obserwacji asesorskich
 • potrafił pracować na różnych skalach oceny
 • znał zasady prowadzenia dyskusji asesorskiej
 • wiedział, jakie elementy zawierają profesjonalne raporty indywidualne i zbiorcze
 • wiedział, jak poprowadzić sesję feedbackową z korzyścią dla uczestnika i jego rozwoju
 • miał świadomość możliwych zniekształceń obiektywnej oceny i wiedział jak im przeciwdziałać
 • znał metody radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach
 • miał Certyfikat Asesora

Rekrutacja i selekcja w oparciu o kompetencje

Ramowy program szkolenia:

 • Rynek pracodawcy czy kandydata
 • Kryteria rekrutacyjne, modele kompetencyjne
 • Najpopularniejsze metody rekrutacji
 • Umiejętności wyciągania wniosków z życiorysów i innych dokumentów
 • Zasady prowadzenia spotkań rekrutacyjnych offline i online oraz rozmów telefonicznych z kandydatami
 • Jak oceniać kandydatów (efekt halo, efekt pierwszego wrażenia…)
 • Doświadczenie i kompetencje – jak je zbadać i weryfikować, wywiad behawioralny
 • Sprawdzanie referencji kandydatów
 • Udzielanie feedbacku
 • Wpływ rekrutacji na Employer Branding
02

W wyniku szkolenia uczestnik będzie umiał:

 • Poznać zasady funkcjonowania współczesnego rynku pracy
 • Poznać różne metody rekrutacji
 • Zaplanować proces rekrutacyjny w firmie
 • Poznać modele kompetencyjne
 • Stosować wywiad behawioralny
 • Sprawdzać referencje
 • Unikać błędów w ocenie kandydatów
 • Budować pozytywny wizerunek firmy