Nasza oferta w zakresie rekrutacji i selekcji obejmuje:

Dlaczego Inwenta:

Inwenta przeprowadza również rekrutacje masowe – to wieloetapowy proces rekrutacji dużej liczby pracowników o podobnych kwalifikacjach. Celem takiego procesu jest skuteczna weryfikacja kompetencji kandydatów na dane stanowiska w optymalnie krótkim czasie.