Cel usługi doradczej

Opracowanie optymalnych analiz i rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy.

Proponujemy doradztwo w następujących obszarach:

Korzyści dla Klienta

  1. zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w firmie oraz poprawy wskaźników zwrotu z inwestycji w pracowników
  2. powiązanie oczekiwań zarządów w efektami pracy
  3. uzyskanie narzędzi wspomagających realizację strategii firmy
  4. rozwiązania dopasowane do potrzeb i sytuacji
  5. budowanie profesjonalnego wizerunku działu HR
  6. elastyczne terminy realizacji zadań
  7. utrwalenie zmian
  8. partycypacyjny styl realizacji projektów, wzrost wiedzy