Szybko zachodzące zmiany na rynku pracy wymagają elastyczności w wielkości zatrudnienia. Projekty Outplacement, czyli projekty zwolnień monitorowanych łączą w sobie działania ukierunkowane na zniwelowanie negatywnych skutków derekrutacji, zarówno dla odchodzących pracowników, pracowników pozostających w organizacji, jak i dla pracodawcy.

Outplacement polega na aktywizacji zawodowej pracowników, których dotknęły zwolnienia, wsparciu ich w poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Zastosowanie Outplacement to także ważny element Employer Brandingu.

Naszym Klientom oferujemy zarówno Outplacement indywidualny dla pracowników wyższego i specjalistycznego szczebla, jak również projekty grupowe.

Korzyści dla Pracodawcy:

  1. budowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako dbającej o zasoby ludzkie;
  2. zmniejszenie negatywnych skutków przeprowadzanych zwolnień;
  3. wzrost morale i lojalności pracowników pozostających w firmie, poprawa atmosfery współpracy / zaufania do pracodawcy.

Dlaczego Inwenta:

  1. wsparcie komunikacyjne procesu wewnątrz organizacji;
  2. przygotowanie kadry menadżerskiej do przeprowadzenia zwolnień;
  3. przygotowanie wewnętrznych służb HR do prowadzenia projektów Outplacement;
  4. zastosowanie różnorodnych narzędzi (warsztaty, coaching kariery, indywidualne plany działania, konsultacje itp.).