Coaching prowadzi do rozwoju potencjału osobistego Klienta, poprzez odkrywanie i wspieranie posiadanych przez niego zasobów (możliwości). Dzięki temu, że coaching jest procesem, uzyskane w jego trakcie efekty są wzmacniane w czasie, a zmiany utrwalane.

Korzyści wynikające z coachingu: