• #hr
  • #pracujzdalnie
  • #rekrutacja
  • #videoassessment
  • #zostańwdomu

Poznaj vidAssess

vidAssess to platforma, umożliwiająca zarówno zdalne przeprowadzenie procesu rekrutacji, jak i zrealizowanie kompletnego Assessment Centre online. Narzędzie daje możliwość zaimplementowania […]

vidAssess to platforma, umożliwiająca zarówno zdalne przeprowadzenie procesu rekrutacji, jak i
zrealizowanie kompletnego Assessment Centre online.

Narzędzie daje możliwość zaimplementowania do każdego projektu indywidualnego modelu
kompetencyjnego, z przypisanymi wskaźnikami behawioralnymi oraz skalą, jak również zbudowanie
puli pytań i wywiadów rekrutacyjnych.
vidAssess można wykorzystać jako uzupełnienie testów osobowości i umiejętności, w celu uzyskania
lepszej i bardziej kompleksowej oceny kandydatów. Zakres i forma zadań umieszonych na platformie
oraz skala oceny są indywidualnie projektowane przez organizację – mogą to być zintegrowane testy
kompetencji, umiejętności kognitywnych oraz kwestionariusze motywacji, a także zadania wideo,
testy wiedzy, studia przypadków lub pytania rekrutacyjne. Platforma dostępna jest dla kandydatów
na komputerze, tablecie oraz telefonie komórkowym. Kandydat może zalogować się do platformy w
komfortowym dla niego momencie. Przed każdym zadaniem ma czas na przygotowanie swojej
odpowiedzi, a następnie na jej nagranie. Wszystkie parametry są wcześniej definiowane przez
organizację.
vidAssess umożliwia odtworzenie oraz ocenienie nagranego wideo w dowolnym momencie przez
wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacji, niezależnie od siebie. Oceny przyznane przez
oceniających są następnie zagregowane w raporcie systemowym.
Dzięki swoim funkcjonalnościom vidAssess umożliwia kompleksową i wielostronną ocenę
kandydata, zoptymalizowaną przede wszystkim pod względem czasowym, ale również finansowym.
Zastosowanie rzetelnych narzędzi psychometrycznych sprawia, że ocena staje się zobiektywizowana
i usystematyzowana. Ocenianie wyników Uczestników na wcześniej zdefiniowanej skali daje
możliwość łatwego porównania Kandydatów między sobą, dzięki czemu wybór osób do dalszych lub
finałowych etapów rekrutacji staje się łatwy oraz znacznie bardziej trafny.
Sama platforma jest intuicyjna w obsłudze, dzięki czemu – po szkoleniu – może być samodzielnie
używana przez osoby odpowiedzialne za diagnozę kandydatów w procesach rekrutacyjnych.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z Agnieszką Pogorzelską, Starszym Konsultantem Projekty Oceny i Rozwoju Kompetencji

tel: +48 517 296 206

mail: agnieszka.pogorzelska@inwenta.pl