• #hr
  • #prezes
  • #zarządzanie

HR w nowej roli doradcy i partnera prezesa

Uczestnicy panelu zgodzili się ze stwierdzeniem, że HR pełni dzisiaj znacznie ważniejszą rolę niż ta, do której przywykliśmy. Podkreśliła to […]

Uczestnicy panelu zgodzili się ze stwierdzeniem, że HR pełni dzisiaj znacznie ważniejszą rolę niż ta, do której przywykliśmy. Podkreśliła to Iwona Kozera, Partner Zarządzający EY Polska mówiąc, że HR  w obecnych uwarunkowaniach odgrywa rolę  strategiczną. Celem działań HR jest zarówno rozwój biznesu, jak rozwój ludzi, co istotne  przy  olbrzymich zmianach zachodzących na rynku pracy i w życiu zawodowym. Doświadczenia wielu firm pokazują, że – po pierwsze – nie możne doprowadzić do sytuacji, kiedy dział HR nie uzgodni swojej roli z zarządem firmy, a po drugie – nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy dział HR jest postrzegany jako blokada dla rozwoju biznesu. W ramach dzielenia się dobrymi praktykami, Iwona Kozera opowiedziała o cenionej przez Zarząd EY roli Talent Team, który przyczynia się w znacznej mierze do sukcesu firmy. EY zatrudnia najlepszych ludzi wyszukując przyszłych pracowników zarówno na uczelniach, jak  przyciągając osoby doświadczone z rynku. Talent Team pełni rolę strategicznego doradcy, który podpowiada, jak rozwijać ludzi, jak sprawiać, aby byli zaangażowani w pracę i nie odchodzili z zespołu. Realizowany przez Talent Team model biznesowy sprawia, że pracownicy traktują firmę jako miejsce, w którym można się wiele nauczyć (m.in.  nowych technologii), a dokładnie zaplanowana ścieżka rozwoju zachęca do związania się z EY na lata.

Duża rotacja, generująca dodatkowe koszty wdrażania pracowników to problemy, z którymi boryka się wiele firm.  Jak pomocny w tej sytuacji jest sprawny dział HR opowiedziała  Agnieszka Kłos, Prezes Zarządu Provident Polska,  zatrudniająca 1600 pracowników oraz 5 tysięcy  doradców. Specyfiką Provident Polska jest fakt posiadania w firmie wyłącznie zasobów ludzkich, chrakteryzujących się dużą fluktuacją. W pewnym momencie wynosiła ona 50% w skali roku, co oznaczało ogromną liczbę osób do wykształcenia oraz certyfikacji. Z problemem zmierzył się Dział HR opracowując i wdrażając  program edukacyjny służący ograniczeniu rotacji kadr. Dzięki temu, jak podkreśliła Agnieszka Kłos, udało się ją  ograniczyć do 30%  z perspektywą dalszego zmniejszania, a w konsekwencji – stabilizowania zespołu.

Zarząd powinien otrzymywać mocne wsparcie od HR, stwierdził Jarosław Paruzel, Dyrektor Zarządzający Semmelrock  Stein+Design podkreślając, że HR musi być  partnerem  w dyskusji z zarządem. Jarosław Paruzel podkreślił, że zasoby materialne przedsiębiorstwa są ważne, ale bez pracowników niewiele da się osiągnąć. Stanowią oni  szybko rotujące aktywo, zatem rola HR jest istotna, choć –  zaznaczył –  zdarza się, że dział personalny nie nadąża za  zmieniającą się rzeczywistością.

Ciekawą perspektywę przedstawił  Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimex S.A., mówiąc o kapitale ludzkim i parku maszynowym jako równorzędnych aktywach. Takie podejście oznacza, że HR musi być blisko biznesu i rozumieć jego parametry. Aby było to możliwe, niezbędna jest obecność HR  w zarządzie firmy, gdzie pełni funkcję doradczą. Dzieląc się dobrymi praktykami, Dariusz Blocher poinformował, że w Budimexie rozbudowano dział HR, którego zadaniem jest m.in. odwiedzanie kolejnych lokalizacji, co ułatwia przeprowadzanie rozmów z pracownikami na budowach.

Debatę zakończyła wypowiedź  Łukasza Wereszczyńskiego z KGHM i  Związku Pracodawców RP, który zwrócił się z apelem  do przedstawicieli środowiska HR o zmianę niektórych  praktyk. Zdarza się bowiem, że HR nie potrafi wyjść  poza konwencjonalne kadry i nie do końca rozumie swoją rolę w nowej rzeczywistości.  Konieczna jest otwartość na zmiany i praca mentalna. Powinniśmy przygotować się na automatyzację wielu procesów, a także  rywalizację ludzi z maszynami, którą przyniesie przyszłość.

Na początku lipca br., w warszawskim  hotelu Mariott, odbyła się jubileuszowa X edycja konferencji Lato HR, której hasło przewodnie brzmiało: „Co jest za zakrętem? Bądź przygotowany! Rozwiń potencjał swój, zespołu i firmy.” Konferencja, organizowana corocznie przez firmę INWENTA, dedykowana jest przedstawicielom działów HR oraz kadrze zarządzającej zajmującej się tematyką HR. Ważnym i  cieszącym się dużym zainteresowaniem punktem programu był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Dariusz Blocher Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimex S.A., Agnieszka Kłos, Prezes Zarządu Provident Polska,  Iwona Kozera, Partner Zarządzający EY Polska, , Jarosław Paruzel, Dyrektor Zarządzający Semmelrock Stein+Design, Łukasz Wereszczyński, KGHM, Związek Pracodawców RP. Konferencję otworzyła Beata Bukowska, pomysłodawczyni Konferencji Lato HR, Partner Inwenta, Prezes SNI, współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers. Debatę poprowadził prof. Tomasz Rostkowski, SGH.

Autor: Aleksandra Klimont