Szybko zachodzące zmiany na rynku pracy wymagają elastyczności w wielkości zatrudnienia. Projekty Outplacement, czyli projekty zwolnień monitorowanych łączą w sobie działania ukierunkowane na zniwelowanie negatywnych skutków derekrutacji, zarówno dla odchodzących pracowników, pracowników pozostających w organizacji, jak i dla pracodawcy.

Outplacement polega na aktywizacji zawodowej pracowników, których dotknęły zwolnienia, wsparciu ich w poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Zastosowanie Outplacement to także ważny element Employer Brandingu.

Naszym Klientom oferujemy zarówno Outplacement indywidualny dla pracowników wyższego i specjalistycznego szczebla, jak również projekty grupowe.

Benefits for the Employer:

  1. Building a positive image of the organization as caring for human resources;
  2. Reducing the negative effects of the layoffs carried out;
  3. Increase in morale and loyalty of employees remaining in the company, improving the atmosphere of cooperation / trust in the employer.

Why Inwenta:

  1. Communication support of the process within the organization;
  2. Preparation of managers to conduct layoffs;
  3. Preparation of internal HR services to conduct Outplacement projects;
  4. Application of various tools (workshops, career coaching, individual action plans, consultations, etc.).