Pierwszy krok na drodze budowania kultury różnorodności