Inkluzywność i różnorodność w rekrutacji – prawdy i mity