Efektywność- blokowe zarządzanie czasem.

Zajmijmy się kolejnym obszarem, który ma wpływ na naszą sprawność działania. EFEKTYWNOŚĆ. Co to takiego? Pojęcie efektywności oznacza stosunek otrzymanych […]

Zajmijmy się kolejnym obszarem, który ma wpływ na naszą sprawność działania.

EFEKTYWNOŚĆ. Co to takiego?

Pojęcie efektywności oznacza stosunek otrzymanych efektów do poniesionych nakładów.

W kolejnych postach będziemy omawiać podstawowe koncepcje i narzędzia, które umożliwią nam sprawniejsze działanie i wykonywanie większej ilości zadań w krótszym czasie.

Blokowe zarządzanie czasem

Oto kilka rad:

  1. Dzień rozpocznij przeglądem najpilniejszych maili – te mniej pilne pozostaw na później,
  2. Przed rozpoczęciem pracy przygotuj listę zadań/rzeczy, które będą załatwione w ciągu dnia. Następnie planuj czas ich wykonania.
  3. Traktuj poszczególne zadania jak jednolite bloki. W czasie przeznaczonym dla nich zajmij się tylko nimi (żadnych rozpraszaczy, telefonów, maili)
  4. W ciągu dnia planuj najpierw duże bloki czasu (są to z reguły spotkania) a pomiędzy nimi mniejsze np. e-maile, telefony,
  5. Prace „produkcyjne” (opracowywanie zagadnień, pisanie tekstów itp.) mają swoje przypisane czasy dnia:

Produkcja – świeże idee – na początku dnia;

Produkcja – podsumowanie spotkań – zaraz po spotkaniach;

Produkcja – ekstensywna – nie wymagająca wymyślania czegoś nowego, ale pochłaniająca dużo czasu – na końcu dnia

  1. Kontroluj czas trwania poszczególnych zadań – gdy wykraczają one poza harmonogram – szybko je kończ.

Bibliografia

Opracowanie własne na podstawie Roman Wendt ,,Produktywność osobista”, blog Roman Wendt