Źródła oszczędności, czyli naucz się oszczędzać czas. Prioryteryzacja zadań.

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym jak ważne jest wykonywanie koniecznych zadań. Dziś zajmiemy się jednym z podstawowych narzędzi, które […]

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym jak ważne jest wykonywanie koniecznych zadań.

Dziś zajmiemy się jednym z podstawowych narzędzi, które przyda nam się podczas selekcji i pozwoli wykonać tylko konieczne zadania.

Narzędziem wspierającym stworzenie dobrego planu pracy na dany dzień jest priorytetyzacja zadań. Istotą tego działania jest identyfikacja zadań najważniejszych w danym okresie czasu (w danym dniu), które dadzą nam największe korzyści. Te o najwyższym priorytecie musimy bezwzględnie wykonać.

Hierarchia zadań ze względu na ich przynależność do kategorii ważne/ pilne ustalana jest także pod katem terminu dostarczenia efektu. Często możemy znaleźć się (a często tak właśnie jest) w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich zadań uznanych za istotne. Wówczas stosując priorytetyzację, identyfikujemy te, których nie wykonamy z powodu braku czasu. Stają się one zadaniami o najniższym priorytecie.

W takim momencie wiele osób odczuje stres z powodu „zawalenia” terminów. Popatrzmy na to jednak z innej strony. Jeżeli poświęcamy na pracę z góry założoną ilość czasu i działamy efektywnie, to te zadania, które wypadły z naszej listy, po prostu nie mogły zostać wykonane z przyczyn obiektywnych. Świadomość tego, że swój czas poświęciliśmy na zadania, które przyniosły nam największą wartość dodaną, jest jednocześnie informacją, że nie zmarnowaliśmy czasu na te mniej wartościowe. Ten fakt powinien być źródłem satysfakcji a nie stresu.

Priorytety zadań mogą zmieniać się w wraz z upływem czasu i sytuacji, która nas otacza. Każdego dnia określamy priorytety od nowa. Na rysunku powyżej zadanie nr 1 traciło każdego dnia na znaczeniu, aż trzeciego dnia zostało skreślone. W ten sposób zaoszczędzono czas, który byłby poświęcony na jego wykonanie.

Jeśli zainteresował Was ten temat i chcielibyście nauczyć się jeszcze więcej to zapraszamy na nasze szkolenie zamknięte: ,,Efektywne Zarządzanie Sobą w Czasie”. Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie z myślą o naszym Kliencie i jego potrzebach. Oczywiście szkolenie może odbyć się także online!