COVID – 19 i HR

W związku z COVID-19 firmy takie jak LinkedIn, Amazon, Facebook czy Google odwołały podróże służbowe pracowników i zrezygnowały z osobistych […]

W związku z COVID-19 firmy takie jak LinkedIn, Amazon, Facebook czy Google odwołały podróże służbowe pracowników i zrezygnowały z osobistych spotkań. Inne organizacje zastanawiają się nad podobnymi zaleceniami. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na prowadzenie spotkań rekrutacyjnych czy projektów oceny kompetencji. Jest to niewątpliwe wyzwanie dla działów HR – powinniśmy zminimalizować wpływ aktualnych wydarzeń na strategie zarządzania talentami, ograniczyć ryzyko związane z planami zatrudnienia oraz wykazać ciągłość działań. 

Sytuacja ewoluuje z dnia na dzień. Co chwilę pojawiają się nowe restrykcje, ograniczenia związane z podróżami i spotkaniami, wprowadzana jest praca zdalna. Te decyzje mają szerokie konsekwencje. Kandydaci mogą nie być w stanie uczestniczyć w sesjach assessment center oraz bezpośrednich rozmowach rekrutacyjnych. Pracownicy i wewnętrzni kandydaci również mogą mieć trudności w pojawieniu się na development center czy szkoleniach. Nawet jeśli te działania nie zostaną wstrzymane, działy HR i firmy doradztwa personalnego mogą nie być w stanie zagwarantować zasobów niezbędnych do przeprowadzenia tych aktywności, chociażby ze względu chorobę, kwarantannę czy potrzebę opieki nad dziećmi w trakcie zamknięcia szkół. Coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym działania HR zostaną odłożone na później. Ale czy musi tak być? Czy jest to jedyne wyjście w aktualnej sytuacji?

Co w takim razie możemy zrobić, by zachować ciągłość procesów?

  1. Wirtualne assessment center

Scenki, odgrywanie ról, case study czy wywiady mogą odbywać się zdalnie. Planowanie, organizacja, ocena i raportowanie mogą być zarządzane za pośrednictwem systemów online. Nie wymusza to bezpośredniego zaangażowania asesorów ani uczestników oraz wymaga wykorzystania mniejszej ilości zasobów. Oznacza to, że możesz przeprowadzić pełnowartościowe assessment center, posiłkując się przy tym nowymi technologiami.

       2. Zdalna rozmowa rekrutacyjna

Oczywiście, możemy zrezygnować ze spotkań bezpośrednich i zacząć organizować rozmowy telefoniczne czy za pomocą innych komunikatorów wykorzystujących również obraz video (np. Skype). Jest to bardzo praktyczne, ponieważ takie spotkanie możemy przeprowadzić z dowolnego miejsca. Jednak dalej wymaga to równoczesnego zaangażowania wszystkich osób włączonych w proces rekrutacji (kandydata, HR, managerowie). Wydaje się, że jeszcze wygodniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie platform, które umożliwiają nagrywanie wypowiedzi uczestników (tzw. video assessment), a następnie ocenianie ich wedle wcześniej ustalonych kryteriów przez HR czy managerów w dogodnym dla nich czasie.

        3. Zadania online

Testy i kwestionariusze online nie są niczym nowym. Obszar ten w ostatnich lata bardzo się rozwinął. Zweryfikowane podstawy naukowe oraz wysoka jakość narzędzi gwarantują rzetelną diagnozę kompetencji, motywacji i umiejętności kandydatów. Ocena jest szybka, dostępna w wielu językach i może być wykonywana na różnych urządzeniach mobilnych (tablet, smartphone itp.). Kandydaci mogą od razu dostać informację zwrotną na temat swoich wyników, a Ty możesz zapoznać się obszernymi raportami prezentującymi pełne profile kompetencji i motywacji czy generować zestawienia zbiorcze. 

Więcej o narzędziach on-line w rekrutacji i diagnozie dowiesz się kontaktując się z naszą konsultantką: Jagodą Smoleńską, mail: jagoda.smolenska@inwenta.pl