• #firmy
  • #integracja
  • #rekrutacja
  • #różnorodność

Niedyskryminująca rekrutacja jako wsparcie budowy kultury różnorodności w firmach

Włączenie bezstronnych narzędzi informatycznych w celu oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów to rozwiązanie realnie kształtujące kulturę różnorodności w organizacjach – […]

Włączenie bezstronnych narzędzi informatycznych w celu oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów to rozwiązanie realnie kształtujące kulturę różnorodności w organizacjach – twierdzi Beata Bukowska, która reprezentowała Inwentę podczas panelu dyskusyjnego pn.  „Różnorodność i integracja – nowe perspektywy korzyści w biznesie”. Panel był częścią X Międzynarodowej Konferencji SIM, a Inwenta wystąpiła w roli Partnera Strategicznego.

 

STRACH – BARIERĄ, EDUKACJA – SZANSĄ DLA RÓŻNORODNOŚCI

 

W loży debatantów wspomnianego Panelu zasiedli: Prof. Andrzej Blikle członek Europejskiej Akademii Nauk, Beata Bukowska Partner Inwenta, Prezes SNI, Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), Camille Canuet Dyrektor ds. Różnorodności i Integracji Grupy SUEZ International, Joanna Jochimczyk People Partner CEE Google oraz Maciej Witucki Prezydent Konfederacji Lewiatan. Dyskusję moderował Jerzy Kalinowski, Partner Digistrat.

Rozmowy skoncentrowały się z jednej strony na barierach, które spowalniają wdrażanie różnorodności w firmach, z drugiej na korzyściach płynących z pielęgnowania kultury różnorodności.  Jak zauważył prof. Blikle, znaczną barierą we wdrażaniu i korzystaniu z dobrodziejstw jakie niesie różnorodność jest strach przed nieznanym. Możliwość jego przezwyciężenia daje przede wszystkim edukacja i to zarówno ta szkolna, przygotowująca kolejne generacje na funkcjonowanie w zróżnicowanych zespołach, jak i  edukacja dorosłych. Beata Bukowska wskazała interim management jako doskonały przykład praktycznego wykorzystania atutów różnorodności. W realizowanych projektach interimowych znaczenie mają tylko kompetencje a wiek, płeć, czy przynależność etniczna pozostają bez wpływu na przebieg współpracy biznesowej. Co więcej, wiek i nabyte doświadczenia budują dodatkową wartość właśnie w projektach czasowych.

PRACA NAD STEREOTYPAMI – TO SIĘ OPŁACA!

 

Wg Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederecji Lewiatan Polska jest bardzo dobrym przykładem na to, że różnorodność się opłaca. Choć badania przeprowadzone przez Lewiatana wskazują, że niewiele polskich firm korzysta z praktyk różnorodności, to mimo to, w naszym kraju mamy jeden z najmniejszych  gap’ów pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn menedżerów. Ponadto – co warto podkreślić – mamy ogromną ilość kobiet przedsiębiorczych. Zdaniem Prezesa Wituckiego dzieje się tak dlatego, że intuicyjnie i czysto pragmatycznie stwierdziliśmy, iż to się opłaca.

 

Z perspektywy europejskiej, którą podzieliła się Dyrektor Camille Canuet, bardzo ważne rolę w budowaniu prawdziwej kultury diveristy & inclusion odgrywa zarządzanie międzykulturowe i praca nad stereotypami.  Należy przy tym pamiętać, że różne regiony świata mają różne stereotypy. Coś, co będzie wspólnym punktem porozumienia dla Europejczyków, będzie zupełnie niezrozumiałe dla Azjatów. Camille wspomniała sytuację, kiedy na międzynarodowym spotkaniu reprezentantów firmy SUEZ oczekiwano na przedstawiciela ze Szwecji.  Wszyscy spodziewali się pięknej blondynki. Szarmancki Francuz zablokował nawet dla niej miejsce. Tymczasem ze Szwecji przybył ciemnowłosy pan. Sytuacja wywołała rozbawione reakcje Europejczyków,  Azjaci nie zrozumieli sytuacji.  Przykłady różnic kulturowych tych drobnych i tych całkiem poważnych można by mnożyć. Ważne, aby je rozumieć i akceptować.

 

ZAPROSZENIE DO INICJATYWY „RAZEM DLA RÓŻNORODNOŚCI W BIZNESIE”

Podsumowanie Panelu poświęconego różnorodności miało niemal symboliczny charakter: moderujący debatę Jerzy Kalinowski zaprosił wszystkich uczestników do włączenia się w inicjatywę „Razem dla różnorodności w biznesie”, której współorganizatorem jest także Inwenta, a jej celem – przełamywanie barier i edukacja rynku a także promocja dobrych praktyk i samej kultury różnorodności.