• #efektywność
 • #hr
 • #model rekrutacji
 • #outsourcing
 • #rekrutacja
 • #RPO
 • #runek pracy

Rekrutacyjny speedup!

Rynek pozyskiwania pracowników z roku na rok staje się coraz trudniejszy. Cele biznesowe stają się coraz bardziej ambitne, a rolą […]

Rynek pozyskiwania pracowników z roku na rok staje się coraz trudniejszy. Cele biznesowe stają się coraz bardziej ambitne, a rolą HR jest wspieranie firmy w realizacji tych celów i dostarczanie odpowiednich ludzi i narzędzi do ich realizacji. Jednocześnie, budżety wynagrodzeń dla działów wspierających (w tym HR) zakładają coraz mniejszą liczbę etatów. Powstaje więc pytanie, jak przy mocno okrojonych zasobach wewnętrznych zapewnić odpowiednią jakość kandydatów oraz dynamikę procesów rekrutacyjnych?

 

Szukając optymalnego rozwiązania dla jednego z naszych klientów, wspólnie pracowaliśmy nad ułożeniem procesu rekrutacji w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić najwyższą efektywność, a z drugiej rozsądne podejście do kosztów.

Testowaliśmy wiele modeli współpracy od leasingu konsultantów do outsourcingu procesów rekrutacyjnych (ang. Recruitment Process Outsourcing – RPO).

 

Jaki był efekt? Zapraszamy do zapoznania się z case study z naszego projektu.

 

Kontekst

Trwa transfer zamykanej fabryki do Polski. Istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej dynamiki procesów rekrutacyjnych, żeby fabryka rozpoczęła działalność operacyjną zgodną z harmonogramem transferu.

Główna bolączka to brak wystarczających wewnętrznych zasobów do realizacji procesów rekrutacyjnych.

Klient: Green-field, produkcja, automotive

 

Cel

Realizacja procesów rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem zatrudniania w celu zapewnienia zasobów do realizacji procesów produkcyjnych.

 

Docelowe rozwiązanie

Outsourcing funkcji rekrutacyjnej na poziomie operacyjnym (Interim Recruitment Management)

Jak to zrobiliśmy:

 • zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy model rekrutacji (proces, narzędzia)
 • oddelegowaliśmy zespoł on-site do klienta, pełna integracja
 • przejęliśmy odpowiedzialność za zarządzanie procesami rekrutacyjnymi i ich realizację, tzn.:
  • przygotowanie rekrutacji (diagnoza, opisy stanowisk)
  • dobór odpowiednich kanałów rekrutacyjnych
  • przygotowanie i publikacja ogłoszeń
  • selekcja kandydatów
  • przygotowanie i przeprowadzenie interview
  • rekomendacje short list
  • ofertowanie kandydatów
  • zaplanowanie on-boardingu dla nowych pracowników
 • z naszego poziomu odbywało się zarządzanie zespołem projektowym (rekruterami)
 • przejęliśmy odpowiedzialność za zarządzanie zewnętrznymi dostawcami usług (rekrutacyjnych, ogłoszeniowych, EB)
 • na bieżąco współpracowaliśmy z wewnętrznym HR, natychmiast reagując na potrzeby organizacji
 • cotygodniowo raportowaliśmy wyniki
 • wspieraliśmy menedżerów w procesie podejmowania decyzji.

 

Efekt

 1. 100 wakatów obsadzonych w przeciągu 6 miesięcy, zgodnie z harmonogramem zatrudniania

 

 

Dlaczego projekt zakończył się sukcesem?

Dostosowywaliśmy model współpracy do potrzeb organizacji w danym momencie – agile! Na bieżąco usprawnialiśmy te elementy procesu, które mogły być wąskimi gardłami.

Przede wszystkim jednak o sukcesie zadecydowała doskonała współpraca z klientem, zaufanie i wspólne stawianie czoła wyzwaniom.

Nie oznacza to, że projekt był „usłany różami” – momentami cele wydawały się przytłaczające i nierealne do wykonania. Jednak w takim zespole nie było rzeczy niemożliwych do wykonania – to co wczoraj wydawało się nierealne, dziś było zrobione. Wszyscy mieliśmy świadomość celu, jego wagi i pełną energię do działania.

 

Anna Cholewicka

Project Manager Inwenta