Pierwszy krok na drodze budowania kultury różnorodności [zobacz nagranie z webinaru]

Swoim doświadczeniem podzieliły się nasze gościnie:Katarzyna Olczak, HR & Talent Director, Bain & Company oraz Anna Jaguszewska-Bogacz, HR Director, Nexera […]

Swoim doświadczeniem podzieliły się nasze gościnie:
Katarzyna Olczak, HR & Talent Director, Bain & Company oraz Anna Jaguszewska-Bogacz, HR Director, Nexera – Specjalistki w obszarze DE&I, współfundatorki Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Prowadzące: Ewa Gierych, twórczyni badania różnorodności i włączania IN Clude, Starsza Konsultantka, Inwenta oraz Agnieszka Pogorzelska, Managerka Działu Diagnoz i Projektów AC/DC, Inwenta.

Spotkanie rozpoczęliśmy od pytania czym jest różnorodność, przynależność i włączanie?

Okazało się że różnorodność w miejscu pracy jest czymś bardziej złożonym, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Dyskusja podczas webinaru pokazała nam, że różnorodność nie ogranicza się jedynie do widocznych cech, takich jak płeć, kolor skóry, włosów czy pochodzenie etniczne. Ważne jest uwzględnienie także niewidocznych aspektów, takich jak doświadczenia życiowe czy sposoby myślenia.

Niemniej jednak, nawet w firmach uznających się za różnorodne, nadal istnieje ryzyko dyskryminacji i wykluczenia. Właśnie dlatego istnieje potrzeba świadomości i działań mających na celu włączenie różnorodności na różnych poziomach organizacji.

Podczas dyskusji poruszyliśmy kwestię subtelnych form wykluczania, takich jak przydzielanie głosu na spotkaniach czy selekcja uczestników projektów, które mogą być niezamierzone, ale wciąż mają negatywny wpływ na pracowników. Kluczowe jest zrozumienie tych mechanizmów i podjęcie działań zapobiegawczych.

Przedstawione historie i przykłady pokazały nam, że każdy z nas może być sprawcą lub ofiarą wykluczenia. W związku z tym istotne jest ciągłe analizowanie naszych zachowań i podejmowanie działań w celu stworzenia bardziej inkluzywnego środowiska pracy.

W dalszej części spotkania przyjrzeliśmy się badaniu IN-Clude, które bada siedem obszarów związanych z różnorodnością i włączaniem w miejscu pracy, jednocześnie zapewniając pełną anonimowość uczestnikom, co przekłada się na uzyskanie wartościowych i rzetelnych odpowiedzi.

Badanie ma na celu ukazanie różnycha spektów związanych z różnorodnością z trzech perspektyw. Obejmuje ono perspektywę całej organizacji, kadry menadżerskiej oraz indywidualnych pracowników.

Należy podkreślić, że IN-Clude nie kończy się na samym badaniu. Kluczowym elementem są także warsztaty wdrożeniowe, które pomagają organizacji i pracownikom skutecznie pracować z uzyskanymi wynikami.

Struktura badania obejmuje siedem obszarów: Inclusion, Needs, Culture, Leadership, Unity, Diversity i Equity.. Każdy z tych obszarów odpowiada na inne pytania i pozwala na diagnozowanie wielu złożonychaspektów związanych z różnorodnością w miejscu pracy.

➡️ Inclusion pozwala na diagnozowanie poziomu poczucia wspólnoty i włączenia oraz identyfikowanie grup zagrożonych wykluczeniem.

➡️ Needs umożliwia badanie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz identyfikowanie potencjalnych barier utrudniających wdrożenie kultury DE&I w całej organizacji.

➡️ Culture koncentruje się na kulturze organizacyjnej, w tym na wartościach, atmosferze w firmie oraz poziomie zaufania między pracownikami.

➡️ Leadership ocenia przygotowanie kadry menedżerskiej do wspierania różnorodności i wdrażania zmian kulturowych.

➡️ Unity dotyczy formalnych procedur i regulacji organizacyjnych oraz ich skuteczności w zapewnianiu równych szans.

➡️ Diversity analizuje różnorodność zespołów i opinię pracowników na temat jej obecności i pożądanego poziomu.

➡️ Equity skupia się na równości szans i sprawiedliwości w organizacji, włączając dostęp do informacji i procesów rekrutacyjnych oraz eliminowanie bariery uznaniowości.

Wnioski z badania IN-Clude pozwalają na opracowanie mapy oraz działań naprawczych, które mogą poprawić atmosferę, efektywność i zadowolenie pracowników, a także wzmocnić kulturę organizacyjną firmy.

Zobacz całe nagranie z webinaru!

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać dostęp do nagrania