Views jest zaprojektowany na bazie modelu składającego się z 18 motywacyjnych czynników, podzielonych na trzy obszary:

  1. cele
  2. relacje
  3. otoczenie

Model ten jest tak skonstruowany, aby umożliwić dokładne zmierzenie tych wartości, motywacji i zainteresowań, które są pożądane w danej organizacji, w odniesieniu do konkretnego typu zadań. Zatem można ocenić, na ile dana osoba „pasuje” do środowiska firmy, działu czy zespołu.