Złożony jest z 18 kompetencji pogrupowanych w cztery obszary:

Analiza potencjału i monitorowanie kompetencji, jak i przejawów zachowania kandydata, do stanowisk wymagających zdolności np. w zarządzaniu ludźmi, efektywnej komunikacji, organizacji pracy. Kwestionariusz ma kilka możliwych wersji, które są dedykowane konkretnej diagnozowanej grupie – od absolwentów aż po menedżerów najwyższego szczebla.