Realizowane przez zespół Inwenty procedury audytu kadrowo-płacowego obejmują:

Korzyści dla Pracodawcy:

  1. dostarczenie informacji o aktualnej strukturze wynagrodzeń wskazanie najistotniejszych korelacji między wysokością pensji, a stażem pracy, poziomem kompetencji / umiejętności.
  2. analiza aktualnych wynagrodzeń w firmie względem rynku.
  3. diagnozowanie ryzyka dla firmy i opracowywanie rekomendacji przeciwdziałania ryzykom
  4. przygotowanie propozycji wdrożenia polityki płacowej.
  5. poprawa wskaźników efektywności polityki płacowej
  6. optymalizacja sytemu wynagrodzeń i powiązanie go z biznesowymi celami firmy
  7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej
  8. prawidłowe rozliczanie czasu pracy